15 de maio de 2009

AVE MARIA


MAGHIMAYA KA MARIA
(Ave Maria - Filipino)

Coro:
Coro e Solistas
da Universidade de Vizayas

Maghimaya ka Maria
Nga napuno ka sang grasya
Ang Dios yara sa imo
Ginadayaw ka labi sa manga babaye nga tanan
Kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan
nga si Jesus.

Santa Maria,
Iloy sang Dios
Igampo mo kami nga makasasala
Niyan kag sa oras sang amon pagkamatay
Kabay pa!


Sem comentários:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails